အေရွ႕အေနာက္ရပ္ဝန္း (ဗ်ဴး)

စာအုပ္အမည္=  အေရွ႕အေနာက္ရပ္ဝန္း

ေရးသားသူ=   ဗ်ဴး

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

စရိုက္ႏွစ္မ်ိဳး (ခင္ဦးခင္ခင္)

စာအုပ္အမည္=စရိုက္ႏွစ္မ်ိဳး 

ေရးသားသူ=   ခင္ဦးခင္ခင္

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

ေမ့နိုင္ေပါင္ (ေစာျပည့္မာလာ)

စာအုပ္အမည္=  ေမ့နိုင္ေပါင္

ေရးသားသူ=   ေစာျပည့္မာလာ

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

ကြၽန္ုပ္ႏွင့္ မိုးကုတ္သူေ႒း ဗိုက္ကေလး (မို႔မို႔ဆန္း)

စာအုပ္အမည္= ကြၽန္ုပ္ႏွင့္ မိုးကုတ္သူေ႒း ဗိုက္ကေလး

ေရးသားသူ= မို႔မို႔ဆန္း

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

ငရဲဂူမွ တေစၦေထာင္ (ကေလာင္စုံ)

စာအုပ္အမည္=  ငရဲဂူမွ တေစၦေထာင္

ေရးသားသူ=  ကေလာင္စုံ

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

ကာမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား (သတိုးဝီရ)

စာအုပ္အမည္=  ကာမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား

ေရးသားသူ=သတိုးဝီရ  

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

ဧရိယာ ၅၁ (ဇင္သန႔္)

စာအုပ္အမည္=  ဧရိယာ ၅၁

ေရးသားသူ=   ဇင္သန႔္

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

မဖဲဝါကို ဖမ္းမဲ့ကေဝ (တာေတ)

စာအုပ္အမည္=  မဖဲဝါကို ဖမ္းမဲ့ကေဝ

ေရးသားသူ=  တာေတ

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

ငွက္ဆိတ္တဲ့ သစ္သီး (နတ္သမီး)

စာအုပ္အမည္=  ငွက္ဆိတ္တဲ့ သစ္သီး

ေရးသားသူ=   နတ္သမီး

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…

သူဆိုသူမွ အခ်စ္ဆုံး (ေနႏြယ္ဇင္ျမင့္)

စာအုပ္အမည္=  သူဆိုသူမွ အခ်စ္ဆုံး

ေရးသားသူ=   ေနႏြယ္ဇင္ျမင့္

Download Here

ေဒါင္းေလာ့ဆြဲလွ်င္Download Here ကိုနွိပ္ျပီး 5 second ေစာင့္ပါ ျပီးလ်ွင္ Skip Ad ကိုနွိပ္ျပီးေဒါင္းနိုင္ပါသည္…